Trouble uploading translation file • Hello Jeeva,

  I am having a spot of trouble 😕 uploading "for_translation_multi-locale_mc_locale_java_da_DK.properties" back onto https://www.transifex.com/mycontrollerorg/multi-locale/language/da_DK/

  The message I get says:

  Error uploading file: for_translation_multi-locale_mc_locale_java_da_DK.properties
  We could not extract any string from the file uploaded

  I had no trouble getting the other file back into the site 👍

  The file is as follows:

  # AFTER_SUNRISE=Efter solopgang
  # AFTER_SUNSET=Efter solnedgang
  # ANY=Any
  # AUTO=Auto
  # AVERAGE=Gennemsnit
  # BEFORE_SUNRISE=Før solopgang
  # BEFORE_SUNSET=Før solnedgang
  # BLOCKED=Blokeret
  # BYE_HAVE_A_NICE_DAY=Farvel, ha' en god dag! Vi ses...
  # C_INTERNAL=Intern
  # C_PRESENTATION=Presentation
  # C_REQ=Anmodning
  # C_SET=Angiv
  # C_STREAM=Strøm
  # CORRUPTED_DATA=ØDELAGTE DATA
  # CRON=Cron
  # DEFAULT=Default
  # ETHERNET=Ethernet
  # I_BATTERY_LEVEL=Batteriniveau
  # I_CHILDREN=Børn
  # I_CONFIG=Config
  # I_DEBUG=Debug
  # I_DISCOVER=Opdag
  # I_DISCOVER_RESPONSE=Opdagerespons
  # I_FACTORY_RESET=Nulstil til fabriksindstillinger
  # I_FIND_PARENT=Find forældre
  # I_FIND_PARENT_RESPONSE=Find forældre-svar
  # I_GATEWAY_READY=Gateway klar
  # I_GET_NONCE='Get'-annoncering
  # I_GET_NONCE_RESPONSE='Get'-annonceringsrespons
  # I_HEARTBEAT=Hjerteslag
  # I_HEARTBEAT_RESPONSE=Hjerteslagsrespons
  # I_ID_REQUEST=Id-anmodning
  # I_ID_RESPONSE=Id-respons
  # I_INCLUSION_MODE=Inkluderingstilstand
  # I_LOCKED=Låst
  # I_LOG_MESSAGE=Logbogsbesked
  # I_PING=Ping
  # I_PONG=Pong
  # I_PRESENTATION=Presentation
  # I_PROPERTIES=Egenskaber
  # I_REBOOT=Genstart
  # I_REGISTRATION_REQUEST=Noter anmodning
  # I_REGISTRATION_RESPONSE=Noter respons
  # I_REQUEST_SIGNING=Anmod signatur
  # I_RSSI=RSSI
  # I_SKETCH_NAME=Sketch-navn
  # I_SKETCH_VERSION=Sketch-version
  # I_TIME=Tid
  # I_VERSION=Version
  # JSERIALCOMM=jserialcomm
  # JSSC=jssc
  # MAXIMUM=Maksimum
  # MINIMUM=Minimum
  # MQTT=MQTT
  # NEW=Ny
  # NORMAL=Normal
  # PHANT_IO=Sparkfun [phant.io]
  # PI4J=pi4j
  # REGISTERED=Registeret
  # S_AIR_QUALITY=Luftkvalitet
  # S_ARDUINO_NODE=Node
  # S_ARDUINO_REPEATER_NODE=Repeater-node
  # S_BARO=Barometer
  # S_BINARY=Binær
  # S_COLOR_SENSOR=Farvesensor
  # S_COVER=Låg
  # S_CPU=CPU
  # S_CUSTOM=Custom
  # S_DIMMER=Dimmer
  # S_DISK=Disk
  # S_DISTANCE=Afstand
  # S_DOOR=Dør
  # S_DUST=Støv
  # S_GAS=Gas
  # S_GPS=GPS
  # S_HEATER=Varmer
  # S_HUM=Fugtighed
  # S_HVAC=AirCon
  # S_INFO=Information
  # S_IR=IR
  # S_LIGHT_LEVEL=Lysniveau
  # S_LOCK=Lås
  # S_MEMORY=Hukommelse
  # S_MOISTURE=Fugt
  # S_MOTION=Bevægelse
  # S_MULTIMETER=Multimeter
  # S_POWER=Effekt
  # S_PWM=PWM
  # S_RAIN=Regn
  # S_RGB_LIGHT=RGB-lys
  # S_RGBW_LIGHT=RGBW-lys
  # S_SCENE_CONTROLLER=Scene-kontrol
  # S_SMOKE=Røg
  # S_SOUND=Lyd
  # S_SPRINKLER=Sprinkler
  # S_TEMP=Temperatur
  # S_UV=UV
  # S_VIBRATION=Vibration
  # S_WATER=Vand
  # S_WATER_LEAK=Vandlæk
  # S_WATER_QUALITY=Vandkvalitet
  # S_WEIGHT=Vægt
  # S_WIND=Vind
  # SERIAL=Seriel
  # SIMPLE=Simpel
  # ST_FIRMWARE_CONFIG_REQUEST=Firmware configurationsanmodning
  # ST_FIRMWARE_CONFIG_RESPONSE=Firmware configurationsrespons
  # ST_FIRMWARE_REQUEST=Firmware anmodning
  # ST_FIRMWARE_RESPONSE=Firmware respons
  # ST_IMAGE=Billede
  # ST_SOUND=Lyd
  # UNDEFINED=Undefineret
  # V_ARMED=Armeret
  # V_COUNT=Tæller
  # V_CURRENT=Strøm
  # V_CUSTOM=Custom
  # V_DIRECTION=Retning
  # V_DISTANCE=Afstand
  # V_DOWN=Ned
  # V_EC=EC
  # V_FLOW=Strøm
  # V_FORECAST=Fremskrivning
  # V_FREE=Fri
  # V_GUST=Vindstød
  # V_HUM=Fugtighed
  # V_HVAC_FLOW_MODE=AirCon operationstilstand (MODE)
  # V_HVAC_FLOW_STATE=AirCon operationstilstand (STATE)
  # V_HVAC_SETPOINT_COOL=AirCon setpunkt køling
  # V_HVAC_SETPOINT_HEAT=AirCon setpunkt opvarmning
  # V_HVAC_SPEED=AirCon hastighed
  # V_ID=Id
  # V_IMPEDANCE=Impedans
  # V_IR_RECEIVE=IR modtag
  # V_IR_RECORD=IR optag
  # V_IR_SEND=IR send
  # V_KWH=kWh
  # V_LEVEL=Niveau
  # V_LIGHT_LEVEL=Lysniveau
  # V_LOCK_STATUS=Låsestatus
  # V_ORP=ORP
  # V_PERCENTAGE=Procent-andel
  # V_PH=PH
  # V_POSITION=Position
  # V_POWER_FACTOR=Power-factor
  # V_PRESSURE=Tryk
  # V_RAIN=Regn
  # V_RAINRATE=Regn-rate
  # V_RATE=Rate
  # V_RGB=RGB
  # V_RGBW=RGBW
  # V_SCENE_OFF=Scene SLUK
  # V_SCENE_ON=Scene TÆND
  # V_STATUS=Status
  # V_STOP=Stop
  # V_TEMP=Temperatur
  # V_TEXT=Tekst
  # V_TOTAL=Total
  # V_TRIPPED=Affyret
  # V_UNIT_PREFIX=Enhedsprefix
  # V_UP=op
  # V_USED=Brugt
  # V_UV=UV
  # V_VA=Volt-ampere
  # V_VAR1=Variabel 1
  # V_VAR2=Variabel 2
  # V_VAR3=Variabel 3
  # V_VAR4=Variabel 4
  # V_VAR5=Variabel 5
  # V_VAR=Volt-ampere reaktiv
  # V_VOLTAGE=Spænding
  # V_VOLUME=Volume
  # V_WATT=Watt
  # V_WEIGHT=Vægt
  # V_WIND=Vind

 • ADMIN

  @Ghydda Yes, someone reported that unable to upload *.properties file. I do not know why. I have to check. meantime you can edit online(without downloading)


 

10
Online

2.2k
Users

302
Topics

1.8k
Posts

Looks like your connection to MYCONTROLLER.ORG was lost, please wait while we try to reconnect.